PCOBERT01
PCOBERT02
PCOBERT03
PCOBERT04
PCOBERT05
PCOBERT06
PCOBERT07
PCOBERT08
PCOBERT09
PCOBERT10
PCOBERT11
PCOBERT12
previous arrow
next arrow

Inaugurem noves instal·lacions a cobert amb tots els serveis necessaris per guardar amb total confortabilitat caravanes, auto-caravanes i remolcs.

Posem a disposició dels nostres clients més de 10.000 m2 d’espai cobert, amb els serveis de rentat, desaigües d’aigües grises i brutes, servei d’aigua, lavabos….

Les instal·lacions tenen servei d’alarma connectada a Central Receptora d’Alarmes i videovigilància les 24 hores del dia.